Smörjteknisk support inom industriell kyla och värme

Certifiering

Chek-analyserna är alla certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

Chek-labbet är inte s.k. ackrediterat. Ett ackrediterat labb får inte lämna några rekommendationer eller dra några slutsatser utan lämnar i princip bara ifrån sig en större mängd analysvärden. Chek-analyserna i Petrologics "konsultversion" innehåller alltid kommentar till varje analysvärde, en sammanfattning och en rekommendation.

Ofta anlitas Petrologic AB som en "second opinion", kör då och då båda analystyperna parallellt !

För kontroll av aktualitet av certifikaten klicka på respektive pdf. - ISO 9001 ISO 14001

Ackreditering

Ackreditering → inget utlåtande

I princip alla laboratorier är certifierade enligt den ena eller den andra standarden för att kunna redovisa sina rutiner och påvisa en spårbarhet i sitt arbete.

En del laboratorier är även ackrediterade vilket, enkelt uttryckt, innebär att de inte får uttala sig om provet genom att dra slutsatser eller ge rekommendationer. De får endast påtala att något eller några ämnen eller analysresultat troligen sticker ut.

Petrologic är inte ackrediterat och kan därför uttala sig om provet, dra slutsatser och komma med förslag på åtgärder utifrån den information som följde med det aktuella provet. Det är givetvis sedan upp till kunden/ slutkunden att fatta det avgörande beslutet om oljebyten, filterbyte eller annan serviceåtgärd.

Varför Analys?

En analys är en viktig del i en underhållsplan. Ett sätt att bygga kunskap!
Analysrapporten blir ofta ett utmärkt diskussionsunderlag.

Olja är ofta betydligt billigare att byta någon eller några gånger extra än att köra oljan för länge och riskera ovälkommet slitage och slam, driftsstörningar, haverier eller att behöva ta en extra kostnad för beläggning av en axel/ rotor vid nästa stora stopp.

Genom en analys kan man i tid upptäcka och följa; slitage, oxidation, nedbrytningsprodukter, oljans syratal, vattenhalt och viskositet, och om man kan/vågar köra kompressorn 5.000-10.000 tim längre än planerat.

Hur ser min kompressor (maskin) ut vid normal drift ? Produkter upphör, vad göra ? Skaffa kunskap / bygg en plattform baserad på analyser utförda vid några olika gångtider som en "kalibrering". Oljans färg avslöjar också en del om tillståndet.

Man utför en analys, av olja eller köldbärare antingen:
- som en naturlig del i det förebyggande underhållet, då ofta årligen
- för att kontrollera att inget läckage av annan vätska ägt rum
- i anläggningar med "stora värden" eller som saknar reservkapacitet (kyla)
- checka om oljan klarar fram till den tänkta "stora servicen"
- vid byten av serviceentreprenör. I vilket skick är anläggningen som tas över!
- om jag kört oljan för länge. Riskerar den nya oljan att "smittas" av den gamla?
- vid driftsstörningar/driftsproblem
- vid haverier eller reklamationer
- produkter upphör, hur ser min maskin/kompressor ut normalt
- för att utvärdera en uppgradering till en annan (bättre) olja

En analys kostar några kronor, så det är en fördel om provpunkten märks ut, att stillastående olja i provpunkten först dräneras ut, att provet märks noga, att "stamkort" fylls i så långt det går så att analysvärdena kan tolkas åt kunden och översättas i slutsatser och rekommendationer.